Aktualności

Bolus Elektrolitowy do pyska

Pragniemy Państwa poinformować, iż w miesiącu wrześniu firma JFARM wprowadzi do sprzedaży Nowy innowacyjny Produkt:

BOLUS ELEKTROLITOWY przeciwbiegunkowy dla cieląt

(podawany aplikatorem do pyska)

Bolus Energetyczny plus

Z przyjemnością informujemy Państwa, że wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt - Bolus Energetyczny plus, który zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy, zatrzymania łożyska, mastitis.

XIV Middle European Buiatrics Congress

W dniach 25-27 maja 2014 r. w Warszawie odbył się XIV Środkowo Europejski Kongres Bujatryczny zorganizowany przez Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sponsorem głównym była firma Zoetis. Mieliśmy również okazję do zaprezentowania naszej firmy jako wystawcy wśród uczestników tej konferencji, którzy przybyli z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

X Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w Puławach

W dniach 25-26 kwietnia w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Celem Konferencji była prezentacja aktualnych problemów i wyników badań obejmujących zagadnienia z zakresu: immunoprofilaktyki swoistej i nieswoistej w zwalczaniu chorób bydła. Firma Jfarm uczestniczyła w niej jako wystawca.    

Targi Ferma 2014 w Łodzi.

Jak co roku uczestniczyliśmy w targach FERMA w Łodzi, która jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce poświęconą tematyce żywienia zwierząt hodowlanych.  Firma nasza była jednym z ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy. Targi odwiedziło ponad 30 tys. gości, profesjonalistów.

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"