Wróć

O firmie

 

Firma Jfarm jest producentem wysokiej jakości funkcjonalnych preparatów dla bydła, pomagających rozwiązać problemy zdrowotne u krów wysokowydajnych.

W swoich produktach wykorzystuje aktualną wiedzę dotyczącą zdrowotnych rozwiązań u zwierząt hodowlanych w połączeniu z naturalnymi surowcami.


Współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej), gdzie przeprowadzane są badania i testy bolusów in vivo na krowach. 

 HISTORIA:

Firma Jfarm została założona i jest prowadzona przez lekarza weterynarii od roku 1990. Z czasem stała się znaczącym dystrybutorem leków weterynaryjnych, pod nazwą UNICORN.  
Obserwując zmieniające się warunki i oczekiwania w produkcji zwierzęcej rozwinęła profil działalności kierując się przesłaniem, że nowoczesna hodowla wymaga  zastosowania nowoczesnych rozwiązań prozdrowotnych.  Dzięki temu produkujemy oraz oferujemy wysokiej jakości preparaty dla bydła, pomagające rozwiązać problemy zdrowotne u krów wysokowydajnych.

 PRZYSZŁOŚĆ:

To pozyskiwanie wiedzy, śledzenie zmieniających się trendów w żywieniu bydła, nowych rozwiązań wspomagających procesy fizjologiczne wysokowydajnych krów zapobiegających procesom chorobowym związanym z ich dużą wydajnością, sprostanie oczekiwaniom hodowców ułatwiającym ich pracę, wprowadzanie nowych technologii produkcji preparatów pomagających rozwiązywać te problemy.

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"