Opinia o Bolusie Elektrolitowym o działaniu przeciwbiegunkowym - podawany aplikatorem do pyska

Opinia o Bolusie Elektrolitowym o działaniu przeciwbiegunkowym - podawany aplikatorem do pyska

Opinia o Bolusie elektrolitowym podawanym aplikatorem do pyska cielętom, produkowanym przez firmę JFARM w Ostrołęce.

 

Wystawiona 02.03.2015 przez:

 

dr hab Przemysław Sobiech

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

UWM Olsztyn

 

Profilaktyka jest najważniejszym elementem postępowania przeciwko schorzeniom biegunkowym cieląt umożliwiającym znaczne zminimalizowanie związanych z nimi strat. Głównym czynnikiem powodującym wystąpienie biegunki u cieląt jest ich słabe zaopatrzenie w ciała odpornościowe dostarczane w siarze. Do przyczyn niewystarczającego uodpornienia cieląt należy zaliczyć zbyt późne odpojenie siarą, złą jej jakość i pobranie zbyt małej ilości siary. W dużym uogólnieniu można powiedzieć, że siara pochodząca od wieloródek (mających bogatszą „przeszłość immunologiczną” ) jest dużo lepszej jakości w porównaniu z siarą uzyskaną od pierwiastek. Liczba przypadków biegunki może być redukowana poprzez późniejsze podawanie siary – 0,5 litra siary dwa razy dziennie do dziesiątego dnia życia. W ten sposób zwiększa się lokalną odporność w jelitach. Nowonarodzonym cielętom zaleca się podanie siary jak najwcześniej (w ciągu trzech godzin po porodzie 2 litry siary) i następne 2 litry w ciągu kolejnych 6-9 godzin. Praktyka hodowlana wykazała, że cielęta pozostawione przy matce z reguły nie pobierają wystarczającej ilości siary, dlatego też wskazany jest ich indywidualny odpój.

Niezwykle istotną rolę w uodparnianiu cieląt ma jakość siary – dobra siara powinna zawierać od 50 do 100g immunoglobulin w jednym litrze. Krowy ras mięsnych mają siarę bogatszą w immunoglobuliny lecz produkują jej za mało, krowy ras mlecznych natomiast mają siarę gorszej jakości (HF do 48.2g I/litr, Jersey do 66g I/litr). Jakość siary wpływa na jej gęstość – im gęstsza tym zawiera więcej immunoglobulin. Siarę można gromadzić i przechowywać – w lodówce do tygodnia, w stanie zamrożenia nawet do 15 lat.

Zapobiegać wystąpieniu chorób okresu neonatalnego cieląt można poprzez czynną swoistą immunizację krów ciężarnych. Metoda ta polega na stosowaniu szczepionek zawierających szczepy bakteryjne i antygeny wirusowe – wskazane jest dwukrotne sczepienie na 6 i 2 tygodnie przed porodem, a w kolejnej ciąży jednokrotne na 2-3 tygodnie przed spodziewanym porodem. Stosowana w ten sposób immunizacja krów pozwala na produkcję większej ilości przeciwciał w siarze i tym samym lepsze uodpornienie cieląt. W stadach bydła, w których stosowano programy szczepień krów przed porodem, zdecydowanie obniżyła się zapadalność na schorzenia biegunkowe u cieląt, a śmiertelność spadała do kilku procent.

Innym ważnym elementem postępowania profilaktycznego przeciwko biegunkom cieląt jest dezynfekcja pomieszczeń i ściółki dla zwierząt. Zalecanymi środkami są: 5-10% roztwór amoniaku, 3% nadtlenek wodoru lub 10% roztwór formaldehydu. Z reguły przy dezynfekcji wystarcza 2-3-godzinna ekspozycja (zakażenia bakteryjne i wirusowe), lecz w przypadku występowania kryptosporidiozy działanie środków dezynfekcyjnych musi trwać co najmniej przez 16 godzin.

Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania u cieląt chorób z objawami biegunki i często brak skuteczności ich leczenia pojawienie się na rynku każdego nowego preparatu wspomagającego terapię tych zaburzeń jest godne uwagi, dlatego też za cel niniejszej ekspertyzy wybrano ocenę preparatu wielolektrolitowego występującego pod nazwą „ Bolus elektrolitowy” produkowanego przez firmę Jfarm w Ostrołęce, ul Targowa 41.

Skład Bolusa elektrolitowego:

1. Chlorek sodu

2. Chlorek potasu

3. Wodorowęglan sodu

4. Probiotyk (szczepy Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Pediococcus acidolactici, Lactobacillus casei)

5. Ekstrakt ziołowy (rumianek)

 

Dawkowanie, opakowanie, stosowanie

Preparat stosuje się w postaci bolusa zadawanego aplikatorem do jamy ustnej. Preparat należy podawać raz dziennie przez okres od 1 do 3 dni.

Preparat dostępny jest w postaci bolusów o wadze 13,5 g ( ±0,5g)

 

Zawartość poszczególnych składników i jego monitoring

 

W jednym bolusie (13,5) znajduje się następująca ilość składników czynnych:

Na – 2860 mg

K- 660 mg

Cl – 2055 mg

Probiotyk – 1,17 x 109

Rumianek – 600mg

 

Przedstawione atesty jakościowe oraz wyniki badań monitoringowych wskazują, że zawartość poszczególnych składników mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” jest zgodna z recepturą.

 

Warunki produkcji preparatu i jej monitoring

Dokonany przegląd zakładu produkcyjnego, przedstawione atesty jakościowe oraz wyniki badań monitoringowych wskazują, że produkcja mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” prowadzona jest w warunkach zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

Omówienie

Składniki mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” są właściwej jakości i starannie dobrane pod względem zapotrzebowania cieląt i ich profilaktycznego oraz leczniczego działania w chorobach przebiegających z objawami biegunki. Poszczególne składniki mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” są chronione przed degradacją i zanieczyszczeniem, a jej skład zapewnia trwałość struktury i konsystencji oraz dobrą przyswajalność dla cieląt. .Mieszanka dietetyczna „Bolus elektrolitowy” spełnia wymogi w kwestii bezpieczeństwa oraz wprowadzania na rynek. Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i nie ma negatywnego wpływu na środowisko lub dobrostan bydła. Jego opakowanie jest prawidłowe, dobrze etykietowane i prezentowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i zaleceniami technicznymi. Identyfikowalność mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” jest gwarantowana na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Etykietowanie i prezentacja preparatu jest prowadzona prawidłowo. Wyraźnie i w sposób jasny eksponowana jest nazwa mieszanki dietetycznej, nazwa zakładu produkcyjnego, nr referencyjny serii, waga netto i receptura. Etykietowanie nie wprowadza użytkownika w błąd w kwestii przeznaczenia lub cech danej mieszanki dietetycznej. Wymagane informacje na etykietach są dobrze widoczne na opakowaniu, pojemniku lub przyczepionej do nich etykiecie, ewentualnie na dokumencie dołączonym do mieszanki dietetycznej. Informacje te są czytelne i mają charakter nieusuwalnych. Przedstawia się je w języku polskim i w języku kraju, do którego produkt będzie eksportowany. Omawiany produkt wprowadzany jest na rynek w opakowaniach i pojemnikach zamkniętych przeznaczonych dla mieszanek dietetycznych stosowanych u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

 

W kwestii samego składu i działania mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” należy podkreślić, że jest ona gotowym produktem podawanym cielętom doustnie w trakcie biegunki mającym na celu likwidację zaburzeń elektrolitowych, kwasowo-zasadowych, stabilizację flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz regulację zaburzeń trawiennych i wzmożenie apetytu.

 

Mieszanka dietetyczna „Bolus elektrolitowy” zawiera szereg składników, z których najbardziej istotne działanie minimalizujące szkodliwe następstwa biegunki wykazują: wodorowęglan sodu, chlorek sodu i potasu oraz probiotyk. Wodorowęglan sodu jest niezwykle istotnym składnikiem mieszanki działającym alkalizująco i wyrównującym zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej objawiające się u cieląt z biegunką występowaniem różnego stopnia kwasicy metabolicznej. Zastosowanie w mieszance „ Bolus elektrolitowy” tego składnika pozwala na szybką i skuteczną neutralizację powstającej w przebiegu biegunki kwasicy metabolicznej i jest jednym z podstawowych warunków skutecznej terapii. Następnymi składnikami mieszanki odgrywającymi dużą rolę w normalizowaniu niedoborów powstających w trakcie biegunki w organizmie cielęcią są związki sodu i potasu w postaci chlorków. Suplementacja tych jonów jest bardzo istotna, gdyż w trakcie biegunki wraz ze zwiększoną ilością oddawanego kału dochodzi do ich znacznej utraty, co może skutkować zaburzeniami w krążeniu ogólnym i prowadzić do zejścia śmiertelnego. Niezwykle istotnym, z punktu widzenia profilaktycznego i terapeutycznego dodatkiem występującym w mieszance dietetycznej „Bolus elektrolitowy” są bakterie probiotyczne. Ich korzystny wpływ na organizm cielęcia polega na: zjawisku konkurencyjnej ekskluzji – współzawodniczeniu z patogenem o miejsce receptorowe, obniżaniu kwasowości treści przewodu pokarmowego, aktywności bakteriobójczej, zdolności neutralizacji enterotoksyn, hamowaniu syntezy toksycznych amin, immunostymulacji i produkcji witamin z grupy B. Dodatkowym składnikiem mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” jest komponent ziołowy w postaci rumianku. Ma on działanie przeciwzapalne, antyseptyczne oraz reguluje zaburzenia trawienia poprzez pobudzanie wydzielania żółci i zapobieganie nadmiernym procesom fermentacyjnym w jelitach. Dodatkowo wykazuje udowodnione stymulacyjne działanie na apetyt.

 

Próba terenowa

W celu oceny skuteczności mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” w profilaktyce chorób przebiegających z objawami biegunki wykonano próbę terenową na cielętach. Badania wykonano na 40 klinicznie zdrowych cielętach, pochodzących z gospodarstw o ustalonej epidemiologii w zakresie biegunek cieląt (Cryptosporidium sp., Rotavirus, Coronavirus i Escherichia coli). Zwierzęta zostały podzielone na dwie grupy – grupę badawczą stanowiło 20 cieląt, którym w drugiej dobie życia podano za pomocą aplikatora bolus elektrolitowy, natomiast grupa kontrolna składała się z takiej samej liczby cieląt bez aplikacji bolusa. Wszystkie zwierzęta utrzymywane były w podobnych warunkach środowiskowych. Cielęta użyte w doświadczeniu poddawano obserwacjom klinicznym w 4, 6, 8 10, 12 i 14 dobie życia. W zakresie parametrów klinicznych badano temperaturę wewnętrzną, liczbę oddechów i tętno oraz obserwowano ewentualne objawy chorobowe takie jak zaleganie czy wystąpienie biegunki. W przypadku wystąpienia objawów biegunki zwierzęta kwalifikowano ( w zależności od nasilenia zmian chorobowych) do dwóch grup:

 

- wymagających tylko terapii nawadniającej doustnej ( zachowany odruch ssania, stopień odwodnienia poniżej 8% , zachowanie pozycji stojącej)

 

 

 

W grupie cieląt otrzymujących bolus elektrolitowy biegunka pojawiła się u 5 zwierząt, natomiast w grupie kontrolnej u 14 sztuk. Istotne różnice zauważono także w intensywności objawów towarzyszących biegunce. Nasilenie objawów biegunki u wszystkich cieląt z grupy badawczej (otrzymującej bolus) było niewielkie, co kwalifikowało je tylko do terapii nawadniającej, natomiast 65% cieląt z grupy kontrolnej (wykazujących objawy chorobowe) wymagało zastosowania nawadniania dożylnego. Uzyskane wyniki badań klinicznych wskazują jednoznacznie na skuteczność mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” w profilaktyce biegunek u cieląt, natomiast w przypadku wystąpienia objawów chorobowych podanie bolus zmniejsza zdecydowanie ich nasilenie i skraca czas prowadzenia terapii.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że

  1. składniki użyte do produkcji mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” są właściwe i prawidłowej jakości
  2. informacje o działaniu i zaleceniach dotyczących okresu stosowania mieszanki dietetycznej dla cieląt „Bolus elektrolitowy” są właściwe i wystarczające
  3. zawartość jonów sodu i potasu oraz substancji alkalizujących jest odpowiednia
  4. zastosowanie w mieszance bakterii probiotycznych oraz rumianku polepsza jej walory prozdrowotne i przyspiesza rekonwalescencję organizmu cielęcia wykazującego objawy biegunki
  5. warunki produkcji i jakość gotowego produktu jest monitorowana i świadczy o prawidłowym nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
  6. całokształt warunków i działań podejmowanych na wszystkich etapach przygotowania receptury, produkcji i obrotu mieszanką dietetyczną dla cieląt „Bolus elektrolitowy” w celu zapewnienia zdrowia i dobrostanu bydła oraz pośrednio zdrowia publicznego jest prawidłowy
  7. mieszanka dietetyczna dla cieląt „Bolus elektrolitowy” jest bardzo dobrym środkiem leczniczym i profilaktycznym, co wykazały przeprowadzone badania kliniczne, a jej zastosowanie przyczynia się do zmniejszenia występowania chorób z objawami biegunki u cieląt, natomiast u zwierząt chorych skraca zdecydowanie okres leczenia i poprawia powodzenie terapii przeciwbiegunkowej.

 

 

Przedstawiony artykuł stanowi fragment najważniejszych informacji wystawionej opinii.

Pełny tekst może być udostępiniony poprzez kontakt telefoniczny/ mailowy z biurem.

 

Galeria zdjęć