O firmie

O firmie

Firma Jfarm jest producentem wysokiej jakości funkcjonalnych preparatów dla bydła, pomagających rozwiązać problemy zdrowotne u krów wysokowydajnych.

 

 

W swoich produktach wykorzystuje aktualną wiedzę dotyczącą zdrowotnych rozwiązań u zwierząt hodowlanych w połączeniu z naturalnymi surowcami.

Współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej), gdzie przeprowadzane są badania i testy bolusów in vivo na krowach.

Historia

Jfarm jest producentem wysokiej jakości preparatów funkcjonalnych dla bydła, z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży ochrony zdrowia zwierząt, specjalizującym się w BOLUSACH dla krów wysokowydajnych.


Obserwując zmieniające się potrzeby w produkcji przeżuwaczy z naciskiem na redukcję antybiotyków, firma rozwinęła profil działalności oparty na rozwiązaniach prozdrowotnych. Od 2010 roku specjalizujemy się w ROZWOJU i PRODUKCJI BOLUSÓW dla krów.


Wdrożona przez Jfarm unikalna technologia umożliwia produkcję szerokiego spektrum bolusów, w tym więcej składników.

 

W sierpniu 2018 roku otworzyliśmy nowy profesjonalny zakład produkcji Bolusów z nowym laboratorium. W naszych produktach wykorzystujemy aktualną wiedzę dotyczącą weterynaryjnych rozwiązań zdrowotnych zwierząt gospodarskich w połączeniu z surowcami naturalnymi i ziołami.

 

Współpracujemy z najlepszymi polskimi uczelniami rolniczymi, takimi jak SGGW (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką), gdzie przeprowadził badania i testy bolusów in vivio na krowach.

Jfarm eksportuje produkty na 3 kontynenty.

 

Przyszłość

To pozyskiwanie wiedzy, śledzenie zmieniających się trendów w żywieniu bydła, nowych rozwiązań wspomagających procesy fizjologiczne wysokowydajnych krów zapobiegających procesom chorobowym związanym z ich dużą wydajnością, sprostanie oczekiwaniom hodowców ułatwiającym ich pracę, wprowadzanie nowych technologii produkcji preparatów pomagających rozwiązywać te problemy.

 

Jeżeli chcesz z Nami podjąć współpracę to zapraszamy do kontaktu.