Opinia o Bolusie Elektrolitowym musującym służącym do sporządzania izotonicznego roztworu nawadniającego

Opinia o Bolusie Elektrolitowym musującym służącym do sporządzania izotonicznego roztworu nawadniającego

Opinia o Bolusie Elektrolitowym w formie musującej tabletki służącej do sporządzania izotonicznego roztworu nawadniającego dla cieląt, prosiąt i źrebiąt, produkowany przez firmę JFARM w Ostrołęce.

 

Wystawiona 02.03.2015 przez:

 

dr hab Przemysław Sobiech

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

UWM Olsztyn

 

 

W skład preparatu „Bolus elektrolitowy musujący” wchodzi:

 1. Chlorek sodu

 2. Chlorek potasu

 3. Wodorowęglan sodu

 4. Glukoza

 5. Laktoza

 6. L-Glutamina

 

Dawkowanie, opakowanie, stosowanie

Preparat stosuje się w postaci roztworu uzyskanego z rozpuszczenia jednego bolusa w jednym litrze wody lub mleka o temp. 370C podawanego 2 razy dziennie do picia przez okres od 1 do 3 dni.

Preparat dostępny jest w postaci bolusów o wadze 50g.

 

Zawartość poszczególnych składników i jego monitoring

W jednym bolusie (50g) znajduje się następująca ilość składników czynnych:

Na – 2855 mg

K- 710 mg

Cl – 2055 mg

Wodorowęglan – 7000 mg

Laktoza – 28500 mg

Glukoza – 5800 mg

L-Glutamina – 800 mg

Warunki produkcji preparatu i jej monitoring

Dokonany przegląd zakładu produkcyjnego, przedstawione atesty jakościowe oraz wyniki badań monitoringowych wskazują, że produkcja preparatu „Bolus elektrolitowy musujący” prowadzona jest w warunkach zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

 

Omówienie

Składniki preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musujący” są właściwej jakości i starannie dobrane pod względem zapotrzebowania zwierząt i ich profilaktycznego oraz leczniczego działania w chorobach przebiegających z objawami biegunki. Poszczególne składniki preparatu „Bolus elektrolitowy musujący” są chronione przed degradacją i zanieczyszczeniem, a jego skład zapewnia trwałość struktury i konsystencji oraz dobrą przyswajalność dla zwierząt. Preparat „Bolus elektrolitowy musujący” spełnia wymogi w kwestii bezpieczeństwa oraz wprowadzania na rynek. Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i nie ma negatywnego wpływu na środowisko lub dobrostan zwierząt. Jego opakowanie jest prawidłowe, dobrze etykietowane i prezentowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i zaleceniami technicznymi. Identyfikowalność preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musjący” jest gwarantowana na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Etykietowanie i prezentacja preparatu jest prowadzona prawidłowo. Wyraźnie i w sposób jasny eksponowana jest nazwa preparatu, nazwa zakładu produkcyjnego, nr referencyjny serii, waga netto i receptura. Etykietowanie nie wprowadza użytkownika w błąd w kwestii przeznaczenia lub cech danego preparatu. Wymagane informacje na etykietach są dobrze widoczne na opakowaniu, pojemniku lub przyczepionej do nich etykiecie, ewentualnie na dokumencie dołączonym do preparatu. Informacje te są czytelne i mają charakter nieusuwalnych. Przedstawia się je w języku polskim i w języku kraju, do którego produkt będzie eksportowany. Omawiany produkt wprowadzany jest na rynek w opakowaniach i pojemnikach zamkniętych przeznaczonych dla mieszanek dietetycznych stosowanych u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

W kwestii samego składu i działania preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musujący” należy podkreślić, że jest on produktem podawanym zwierzętom doustnie w trakcie biegunki mającym na celu likwidację zaburzeń elektrolitowych, kwasowo-zasadowych, dostarczenie energii i ułatwienie regeneracji uszkodzonej błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Preparat „Bolus elektrolitowy musujący” zawiera szereg składników, z których najbardziej istotne działanie minimalizujące szkodliwe następstwa biegunki wykazują: wodorowęglan sodu, chlorek sodu oraz potasu. Wodorowęglan sodu jest niezwykle istotnym składnikiem mieszanki działającym alkalizująco i wyrównującym zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej objawiające się u zwierząt z biegunką występowaniem różnego stopnia kwasicy metabolicznej. Zastosowanie w preparacie „ Bolus elektrolitowy musujący” tego składnika pozwala na szybką i skuteczną neutralizację powstającej w przebiegu biegunki kwasicy metabolicznej i jest jednym z podstawowych warunków skutecznej terapii. Następnymi składnikami preparatu odgrywającymi dużą rolę w normalizowaniu niedoborów powstających w trakcie biegunki w organizmie zwierząt są związki sodu i potasu w postaci chlorków. Suplementacja tych jonów jest bardzo istotna, gdyż w trakcie biegunki wraz ze zwiększoną ilością oddawanego kału dochodzi do ich znacznej utraty, co może skutkować zaburzeniami w krążeniu ogólnym i prowadzić do zejścia śmiertelnego. W trakcie biegunki dochodzi do ujemnego bilansu energetycznego organizmu, dlatego też koniecznym jest podawanie środków zapewniających odpowiednie zaopatrzenie w energię – rolę tych substancji w omawianym preparacie spełnia dodatek laktozy i glukozy. Laktoza stymuluje także syntezę enzymu laktazy, co warunkuje właściwą i stałą gotowość układu pokarmowego do trawienia mleka. Unikatowym środkiem stosowanym w preparacie „Bolus elektrolitowy musujący” jest L-Glutamina – aminokwas niezbędny do zachowania integralności błony śluzowej jelit. Glutamina przyspiesza także regenerację uszkodzonego w trakcie biegunki nabłonka jelitowego oraz ułatwia transport jonów sodowych poprzez błonę śluzową jelit zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.

 

Próba terenowa

W celu oceny skuteczności preparatu „Bolus elektrolitowy musujący” w leczeniu chorób przebiegających z objawami biegunki wykonano próbę terenową na cielętach. Badania wykonano na 30 cielętach, pochodzących z gospodarstw o ustalonej epidemiologii w zakresie biegunek cieląt (Cryptosporidium sp., Rotavirus, Coronavirus i Escherichia coli). Wszystkie cielęta użyte w doświadczeniu były w wieku od 7 do 21 dni i wykazywały objawy biegunki przez co najmniej 3 dni, ich stopień odwodnienia nie przekraczał 10%, miały zachowany odruch ssania i były w stanie przyjmować pozycję stojącą, a ich temperatura wewnętrzna nie była niższa niż 380C. Cielęta zostały podzielone na dwie grupy liczące po 15 sztuk zwierząt. Grupa doświadczalna otrzymywała przez 3 kolejne dni 2 razy dziennie roztwór badanego preparatu uzyskanego przez rozpuszczenie bolusa w 1 litrze wody do picia, natomiast grupa kontrolna otrzymywała doustnie dwa razy dziennie jeden litr hipertonicznego roztworu NaCl (5%). Wszystkie zwierzęta utrzymywane były w podobnych warunkach środowiskowych. Cielęta użyte w doświadczeniu poddawano obserwacjom klinicznym przez 5 kolejnych dni. W zakresie parametrów klinicznych monitorowano w tym czasie temperaturę wewnętrzną, liczbę oddechów i tętno, konsystencję kału oraz ocenę odruchu ssania. W grupie cieląt z grupy doświadczalnej (otrzymujących bolus elektrolitowy musujący) odsetek wyleczeń był zdecydowanie wyższy i sięgał do 90% przy 55% wyleczeń cieląt z grupy kontrolnej. Nasilenie objawów biegunki w grupie doświadczalnej było zdecydowanie mniejsze, długość jej trwania w porównaniu do cieląt grupy kontrolnej była także wyraźnie krótsza (średnio 2,7 dnia przy 4,2 dni w grupie kontrolnej). Cielęta z grupy doświadczalnej szybciej wykazywały polepszenie apetytu oraz zdecydowanie krótszy okres rekonwalescencji.

Uzyskane wyniki badań klinicznych wskazują jednoznacznie na skuteczność preparatu „Bolus elektrolitowy musujący” w leczeniu chorób przebiegających z objawami biegunki u cieląt, co upoważnia do wydania pozytywnej opinii o tym środku.

 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że

 1. składniki użyte do produkcji preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musujący” są właściwe i prawidłowej jakości

 2. informacje o działaniu i zaleceniach dotyczących okresu stosowania tego preparatu są właściwe i wystarczające

 3. zawartość jonów sodu i potasu oraz substancji alkalizujących jest odpowiednia

 4. zastosowanie w preparacie laktozy i glukozy pozwala na dostarczenie organizmowi energii z jednoczesną stymulacją wytwarzania laktazy i ułatwieniem trawienia spożywanego mleka

 5. dodatek w preparacie L-Glutaminy istotnie przyspiesza regenerację uszkodzonego w trakcie biegunki nabłonka jelitowego i jednocześnie ułatwia wchłanianie jonów sodowych

 6. warunki produkcji i jakość gotowego produktu jest monitorowana i świadczy o prawidłowym nadzorze sanitarno-weterynaryjnym

 7. całokształt warunków i działań podejmowanych na wszystkich etapach przygotowania receptury, produkcji preparatu dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musujący” w celu zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz pośrednio zdrowia publicznego jest prawidłowy

 8. preparat dla cieląt, prosiąt i źrebiąt „Bolus elektrolitowy musujący” jest bardzo dobrym środkiem leczniczym, co wykazały przeprowadzone badania kliniczne, a jego zastosowanie przyczynia się do zmniejszenia występowania chorób z objawami biegunki i minimalizuje straty związane z ich przebiegiem

 

Przedstawiony artykuł stanowi fragment najważniejszych informacji wystawionej opinii.

Pełny tekst może być udostępiniony poprzez kontakt telefoniczny/ mailowy z biurem.

 

Galeria zdjęć