Wróć

XIV Middle European Buiatrics Congress

W dniach 25-27 maja 2014 r. w Warszawie odbył się XIV Środkowo Europejski Kongres Bujatryczny zorganizowany przez Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sponsorem głównym była firma Zoetis. Mieliśmy również okazję do zaprezentowania naszej firmy jako wystawcy wśród uczestników tej konferencji, którzy przybyli z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"