Wróć

X Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w Puławach

W dniach 25-26 kwietnia w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Celem Konferencji była prezentacja aktualnych problemów i wyników badań obejmujących zagadnienia z zakresu: immunoprofilaktyki swoistej i nieswoistej w zwalczaniu chorób bydła.

Firma Jfarm zaprezentowała ofertę produktów w tym linii Bolusów dla bydła.

Dziękujemy Wszystkim za obecność i odwiedzenie naszego stoiska !

Galeria zdjęć

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"