Wróć

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

 

„Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM

poprzez kompleksowe działania inwestycyjne

mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej

o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych”,

 

którego realizacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Priorytet I

Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

 Celem głównym Projektu jest ugruntowanie pozycji lidera przez firmę JFARM Józef Gręda poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych, innowacyjnych produktów → bolusów mineralnych i mineralno – witaminowych o przedłużonym okresie uwalniania (które stanowią efekt własnych prac B+R) oraz wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie prowadzenia działalności.

Komplementarne działania inwestycyjne zaplanowane przez firmę JFARM, mają na celu wprowadzenie na rynek ogólnopolski oraz międzynarodowy nowych produktów → skoncentrowanych dodatków mineralnych i mineralno-witaminowych dla bydła w formie bolusów o przedłużonym okresie uwalniania, które powstały w oparciu o wyniki własnych prac badawczo – rozwojowych Firmy Wnioskodawcy.

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"