Cielęta Bydło Drób Trzoda Źrebięta Bolusy

Dla bydła: Pozostałe

Olej parafinowy

Opakowanie:

1l, 2l

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM
poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej
o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"

JFARM Józef Gręda Unia Europejska Projekt
×