JFarm

O firmie

 

FIRMA JFARM JEST PRODUCENTEM WYSOKIEJ JAKOŚCI FUNKCJONALNYCH PREPARATÓW DLA BYDŁA, POMAGAJĄCYCH ROZWIĄZAĆ PROBLEMY ZDROWOTNE U KRÓW WYSOKOWYDAJNYCH.

W swoich produktach wykorzystuje aktualną wiedzę dotyczącą zdrowotnych rozwiązań u zwierząt hodowlanych w połączeniu z naturalnymi surowcami.


Współpracujemy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej), gdzie przeprowadzane są badania i testy bolusów in vivo na krowach. 

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"