Wróć

Bezpieczeństwo produkcji

Nadrzędnym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości produktów bezpiecznych dla zwierząt, środowiska oraz zdrowia ludzi.

GŁÓWNE ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ NASZA FIRMA TO:

  • Bezpieczeństwo produktów
  • Odpowiedzialność za produkty
  • Przejrzystość działania

W CODZIENNEJ PRACY CECHUJE NAS:

  • Używanie do produkcji surowców o najwyższej jakości
  • Ścisła kontrola każdego etapu produkcji i magazynowania
  • Współpraca z najlepszymi dostawcami surowców, będących pod nadzorem Służb Weterynaryjnych

 

JAKOŚĆ

Nadrzędnym celem firmy od zawsze było zapewnienie najwyższej jakości produktów bezpiecznych dla zwierząt, środowiska oraz w konsekwencji dla ludzi. Współpracujemy w zakresie opracowywania produktów ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz lekarzami weterynarii.

Firma Jfarm prowadzi restrykcyjną politykę prowadzenia kontroli procesów produkcji poprzez dbanie o każdy jej etap.  Prowadzimy na bieżąco działania mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych technologii oraz produktów. Poza tym, cały czas współpracujemy z naszymi dostawcami w celu poprawy jakości oraz zapewnienia kontroli wszelkich procesów zachodzących od chwili składania zamówienia przez klienta do dostarczenia zamówionego wyrobu.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI:

  • GMP+ B1 (Good Manufacturing Practice) - jest to potwierdzenie spełnienia międzynarodowych wymagań dotyczących standardów bezpieczeństwa  produktów żywieniowych dla zwierząt. Proces ten pozwala zapewnić wysoką jakość oraz czystość użytych surowców i komponentów do gotowego produktu. Zapewnia również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. GMP+ B1 to również element procesu harmonizacji wymogów dotyczących produkcji mieszanek paszowych w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu paszowym. Jest on oparty na zasadach zapewnienia jakości, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

  • GHP (Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna) - działania, które muszą być podjęte,  a także warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP”) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji.

  • ISO 22000:2005  - system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

 

 

 

JFARM Józef Gręda realizuje Projekt zatytułowany:

"Ugruntowanie pozycji lidera firmy JFARM poprzez kompleksowe działania inwestycyjne
mające na celu poszerzenie przestrzeni produkcyjnej o wyniki własnych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych"